Tirstrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Generalforsamling
2024:
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 1. maj 2024 kl. 19.30 i Birkehuset, Skovvænget 9
Dagsorden:1) Valg af dirigent 2) Valg af ny bestyrelse og suppleanter, idet den nuværende fratræder 3) Valg af bilagskontrollant og suppleant herfor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 10. april 2024:

Indkomne forslag:
Forslag om opløsning ved fusion med andet vandværk.
Syddjurs Kommune har påbudt sløjfning af vores 2 boringer og forventes ikke at ville give en indvindingstilladelse. Bestyrelsen ser en fusion med andet vandværk som løsningen.
Se evt. vedtægternes pgf. 16 på vores hjemmeside.

Name: sdv.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Tirstrup Vandværk
Skovvænget 11, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 21 92 57 86
E-mail: tirstrupvandvaerk@gmail.com