Tirstrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Information
Information til forbrugerne
Se evt. Tirstrup og omegns Borgerforenings facebookgruppe for yderligere oplysninger.

Name: DPC taphane.JPG.
Grafen viser udviklingen i Chloridazon-desphenyl på forbrugers taphane pr. 21/11 2022.

Drikkevandet ligger nu meget tæt på grænseværdien for rent drikkevand.
Se flere forklaringer under "vandkvalitet"

Der er ingen grænseværdier på råvand.Grænseværdien for chloridazon-desphenyl er 0,1 µg/l for drikkevand.For yderligere oplysning se nedenstående fra Syddjurs Kommunes hjemmeside
Chloridazon og nedbrydningsprodukter
Chloridazon og nedbrydningsprodukter i vandanalyser
Vandværkerne skal løbende undersøge vandet for flere forskellige stoffer bl.a. pesticider. Da der, på landsplan, er gjort flere fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, har Miljøstyrelsen tilføjet det til listen af stoffer, som er obligatoriske for vandforsyninger at analysere for.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, som var godkendt i Danmark frem til 1996, til dyrkning af roer og kartofler. Det fundne stof, desphenyl-chloridazon, er et af nedbrydningsprodukterne fra Chloridazon.

Flere vandforsyninger i Syddjurs Kommune har allerede frivilligt fået udtaget analyser for stoffet, og på de fleste er der ikke konstateres fund af desphenyl-chloridazon. Der er på enkelte vandforsyninger konstateret spor af pesticidet, mens der på nogle få er fundet rester af stoffet, som er over grænseværdien på 0,1 µg/liter.

De vandforsyninger, som endnu ikke har fået udtaget analyse for stoffet, vil få prøverne udtaget i forbindelse med de obligatoriske analyser, som skal udtages for den enkelte vandforsyning.

Sundhedsmæssig vurdering
Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 µg/liter for voksne og 50 µg/liter for børn. Vurderingen er baseret på en række internationale kilder.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, på baggrund af nuværende viden, at der ikke vil være nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsyninger forurenet på de niveauer, der hidtil er set.

Dispensation fra Kommunen
Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen har vurderet, at vandforsyninger med en overskridelse af grænseværdien for desphenyl-chloridazon, vil kunne søge om en dispensation ved kommunen jf. § 16, stk. 4, i drikkevandsbekendtgørelsen. En evt. dispensation kan maks. gives for et tidsrum på 3 år, og skal bl.a. indeholde en handlingsplan for en evt. løsning af problemet. Inden der kan dispenseres, skal kommunen indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Herunder kan du læse skrivelsen fra Miljøstyrelsen om fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand.

Ønskes der yderligere oplysninger bedes man kontakte Syddjurs Kommune, da der er igangsat et videre forløb i forbindelse med de nævnte overskridelser.

Læs mere om indvindingsopland, forsyningsområde, vandbehandling
Name: sdv.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Tirstrup Vandværk
Rosenbakken 15, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 40 17 54 92
E-mail: tirstrupvandvaerk@gmail.com