Tirstrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Meddelelser til forbrugerne

Til husstande tilknyttet Tirstrup Vandværk

Vi påbegynder i uge 32 udskiftning af vandmålere til elektroniske målere.
Udskiftningen forventes at stå på i 4 uger.
Udskiftningen foretages af VVS-firmaet H. J. Jensen Eftf. ApS – 86 36 53 87.
Man bedes gøre det nemt for smeden, at komme til måleren.
Såfremt måleren er indenfor, vil smeden, såfremt man ikke er hjemme, lægge en seddel.
Ifm. udskiftningen aflæses måleren af smeden og indberettes til Microwa.
Husstanden modtager kvittering påført dato, målerstand og montørens navn.
Ønsker man selv at aflæse, skal dette ske før udskiftningen.
Fremover aflæses måleren automatisk ved årsskiftet af vandværket.

Med venlig hilsen Tirstrup Vandværk
www.tirstrupvandvaerk.dk

Desphenyl-chloridazon

”Værkets medlemmer orienteres hermed om, at vandværket fra 1/2 2023 løser problemstillingen med forhøjet niveau af desphenyl-chloridazon, ved at iblande vand fra Øksenmølle-Fuglslev Vandværk, således at vandkvaliteten genoprettes, og at vandkvaliteten overholder kvalitetskravet for desphenyl-chloridazon.”
Name: sdv.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Tirstrup Vandværk
Rosenbakken 15, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 40 17 54 92
E-mail: tirstrupvandvaerk@gmail.com