Tirstrup Vandværk
FRISK VAND FRA HANEN
Takstblad
Takstblad for Tirstrup Vandværk for 2024

Alle takster er excl. moms og afgift af ledningsført vand.
Fast afgift pr. boligenhed - 675,00 kr.
M³ pris til vandværket - 8,15 kr.
M³ pris for forbrug over 5000 m³ - 6,00 kr.
Målerleje pr. boligenhed - 150,00 kr.
Bidrag til grundvandsbeskyttelse - 100,00 kr.

Konventionalbod for overtrædelse af bestyrelsens forskrifter om vandforbrug.
Første gang - 300,00 kr.
Gentagelse - 500,00 kr.

Rykkergebyr:
1. rykker - 100,00 kr.
2. rykker - 100,00 kr.
Åbningsgebyr - 1.000,00 kr. + faktiske omkostninger
Aflæsning af vandur - 100,00 kr.
Flyttegebyr - 100,00 kr.
Oplysningsgebyr - 100,00 kr.
Oplysningsgebyr opkræves hos forbrugeren for oplysninger om sælgers ejendom.
Ved overskridelse af betalingsfristerne med mere end 8 dage beregnes rentetillæg med 1% pr. påbegyndt måned.

Tilslutningstakster
Hovedanlægsbidrag pr. enhed - 4.264 kr.
Ledningsbidrag pr. enhed Zone 1 : ( Pr. 01. 01.2018 - 12.764 kr. - pristalsreguleres)
Ledningsbidrag pr. enhed Zone 2 : ( Pr. 01.01.2018 - 27.605 kr. - pristalsreguleres)
Ledningsbidrag pr. enhed Zone 2a: ( Pr. 01.01.2018 - 30.457 kr. - pristalsreguleres)

Zone 3: Kan evt. tilsluttes efter forhandling mellem forbruger og vandværk.
Aftale skal godkendes af kommunen.

Stikledningsbidrag med målerbrønd pr. enhed (pr. 01.01.2018-pristalreguleres) 6.908 kr.

Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag:
Boligenhed, en-familiebolig, sommerhus, lejlighed - 1,0 enheder
Øvrige forbrugere:
Med årsforbrug 0-500 m³ - 1,0 enheder
Med årsforbrug 501-2.000m³ - 2,0 enheder
Med årsforbrug 2.001-5.000m³ - 3,0 enheder
Med årsforbrug 5.001-10.000m³ - 4,0 enheder

Bidrag for årsforbrug over 10.000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgifter til staten (2023 sats) excl. moms er flg.:
Afgift af ledningsført vand pr. m³ (vandskat): 6,37 kr.

Name: sdv.png.
Vandrådet sikrer samarbejdet mellem almene vandværker i Syddjurs Kommune.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:
Kontakt
Tirstrup Vandværk
Skovvænget 11, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon: 21 92 57 86
E-mail: tirstrupvandvaerk@gmail.com